Mate 8antenna flex for Huawei Mate 8

antenna flex for Huawei Mate 8

C$4.99

back camera for Huawei Mate 8

back camera for Huawei Mate 8

C$11.99

charging port  for Huawei Mate 8

charging port for Huawei Mate 8

C$9.99

ear speaker for Huawei Mate 8

ear speaker for Huawei Mate 8

C$4.99

front camera for Huawei Mate 8

front camera for Huawei Mate 8

C$9.99

Lcd digitizer screen assembly for Huawei Mate 8

Lcd digitizer screen assembly for Huawei Mate 8

C$44.99

lcd frame for Huawei Mate 8

lcd frame for Huawei Mate 8

C$14.99

loudspeaker for Huawei Mate 8

loudspeaker for Huawei Mate 8

C$4.99

main flex for Huawei Mate 8

main flex for Huawei Mate 8

C$9.99

power volume flex for Huawei Mate 8

power volume flex for Huawei Mate 8

C$9.99

screw set for Huawei Mate 8

screw set for Huawei Mate 8

C$1.99

sim tray for Huawei Mate 8

sim tray for Huawei Mate 8

C$4.99

vibrator for Huawei Mate 8

vibrator for Huawei Mate 8

C$4.99