Huawei P7antenna flex for Huawei Ascend P7

antenna flex for Huawei Ascend P7

C$4.99

audiojack flex for Huawei Ascend P7

audiojack flex for Huawei Ascend P7

C$7.99

Back camera for Huawei Ascend P7

Back camera for Huawei Ascend P7

C$9.99

Back cover for Huawei Ascend P7

Back cover for Huawei Ascend P7

C$10.19

battery cap for Huawei Ascend P7

battery cap for Huawei Ascend P7

C$1.99

ear speaker for Huawei Ascend P7

ear speaker for Huawei Ascend P7

C$4.99

front camera for Huawei Ascend P7

front camera for Huawei Ascend P7

C$9.99

LCD digitizer assembly for Huawei Ascend P7

LCD digitizer assembly for Huawei Ascend P7

C$44.99

loud speaker for Huawei Ascend P7

loud speaker for Huawei Ascend P7

C$6.99

metal cap for Huawei Ascend P7

metal cap for Huawei Ascend P7

C$2.99

motherboard for Huawei Ascend P7

motherboard for Huawei Ascend P7

C$39.99

plastic cap for Huawei Ascend P7

plastic cap for Huawei Ascend P7

C$1.99

power flex for Huawei Ascend P7

power flex for Huawei Ascend P7

C$6.99

screw set for Huawei Ascend P7

screw set for Huawei Ascend P7

C$1.99

SD card tray for Huawei Ascend P7

SD card tray for Huawei Ascend P7

C$4.99

sim card tray for Huawei Ascend P7

sim card tray for Huawei Ascend P7

C$4.99